Yabo

Yabo Xweşiko

Yabo   ez  im   lawê   te   me
Pir   hewceyê   'efwa  te  me
Birîn   kûr e   bê   melhem  e
Derman tu yî j' min bik yeqîn


Laş  li  min e  bê  cane  me
Rû  bi  ken e  lê  têr  xem e
Ger   çêbibê   kolê   te   me
Haşake Rebbe'l-'alemîn
[1]


Hakim bê tu xulamê te me
Seyda  bê  tu  mirîdê te me
Lê  bûyî  bav   lawê  te  me
Bûrikte
[2] Rebbe'l-'alemîn


Ê  wek bavê min kêm hene
Yan  jî  gelo  ma  ew  hene!
Merd  û  zana   dilnaze  ne
Tu encex di xewnan de dibin


Çi  divê   tu  ez  amade  me
Hazir im li ber lingê  te me
Dûr û beha min  ne xem e
Madumtumentumteyyibîn
[3]


Xweda  rehmê  li  dayê  ke
Û   piştî   wê   li   bavê   ke
'Emrê  dirêj bowan  rê  ke
Ber şad  bibê  dilê  xemgîn


Xweda  ez  pir  perîşan  im
Xerîbê  dayikê   û   bav  im
Ne  mirî  me  ne  jî  sax im
Dilê   min   hêsira   dibarîn


Hêsirê  dil  ne  yên  çavan
Ne  qîrîn  in  ne   jî   fîxan
Xweda zanê nayên ziman
Rehmake Rebbe'l-'alemîn
[4]


Xweda dilî  bi wan şad  ke
Carek   din  çê  ke  ava  ke
Şahî û kêfê biwan  da  ke
Bi  men   sîwake  neste'în
[5][1]Haşake Rebbe'l-'alemîn : Heşayî ( heşî ) te ey Xwedayê gerdûnê.

[2]Bûrikte: Weke ( pîroz û mezin be ) ye

[3]Madumtumentumteyyibîn : Heya ku hun sax bin.

[4]Rehmake: Di rengê daxwazê de hatiye yanî ( rehma te ).

[5]Bi men sîwakeneste'în: Em dê hewara xwe bigînin kê ji pê vî te.

Yazar: Xweşiko

Kaynak: nupelda