Hesbîhal

Hesbîhal
İbrahim Sürücü

Nîn e qudum bê taqet im
Wek mecnûn bi çolan ketim
Ber 'isyan im bê ta'et im
Cennet û can dixwazim


Bi şevan secde nedîme
Nûra feyzê bê hêvî me
Destê nefsê mura'î me
Taqê şêxan dixwazim

Min nîn e ji ilmê parek
Kes nedît xwendinam carek
Min hene kitêban barek
Taca 'irfan dixwazim

Kehniya çawan çikandim
Min hebû gul mirçiqandim
Jê têr nebûm perçiqandim
Bax û bostan dixwazim

Hîç nîn im j'axê zerreyek
Ne li erdê ne nîv felek
Zerre me xwe'dbînim gelek
'Erş û kursî dixwazim

Çawan baran dil de bahoz
Xeyal têkel xewnên aloz
Gulêm weşyan jiyan pawîz
Biharek nû dixwazim

Şevêm tarî rê wenda bûn
Heqîqet çû j'min cida bûn
Heşim çû nêrîn şilo bûn
Dergehek rast dixwazim

Zerre me talibê gerdûn
Hîç enderim berzeye şûn
Aciz im meftûnê ledun
Cewr û felek dixwazim

Min hene guneh bi sedan
Mecrûhê dilim ji derdan
Asî me poşmanê 'isyan
Tewbek nesûh dixwazim

Mîrza bilor wa hat ecel
Derdan berde kanê 'emel
Rehman e Reb mînel ezel
Ji te qîyam dixwazim

Yazar: İbrahim Sürücü

Kaynak: nupelda